Cenník

 

 

Odmena advokáta je upravená vo Vyhláške č. 655/2004 Z.z., o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb. V zmysle § 1 Vyhlášky č. 655/2004 Z.z.,  advokát sa môže osobitne dohodnúť s klientom na výške odmeny za poskytovanie právnych služieb; výška zmluvnej odmeny nemôže byť v rozpore s dobrými mravmi. Ak nedôjde k dohode, na určenie odmeny sa použijú ustanovenia vyhlášky o tarifnej odmene. Je možné dohodnúť sa na nasledovných spôsoboch odmeňovania:

- hodinová odmena

- paušálna odmena

- podielová odmena

- tarifná odmena

O výške odmeny je klient informovaný vždy pred začatím úkonu zo strany advokáta.

 

O nás v skratke

Sme mladá advokátska kancelária, ktorá poskytuje právne služby v súlade s aktuálnou legislatívou a pomocou moderných informačných prostriedkov, dokážeme promptne reagovať na všetky Vaše požiadavky. Sme pripravení čeliť veľkým výzvam!


Naši klienti

Fyzické osoby, korporácie, obce a mestá, neziskové organizácie a nadácie...


Sledujte nás

Facebook Rss Twitter Youtube

Vytvorte si vlastnú webstránku zadarmo s redakčným systémom WebJET Cloud.

Zobraziť plnú verziu stránky